Klimatoppmøtet er avlyst.

FNs klimatoppmøte cop26 i Glasgow er avlyst. Og det er like greit, samtlige møter siden Parisavtalen har vært et skuespill.

Alle land som underskrev Parisavtalen skulle innen utgangen av februar i år ha meldt inn nye oppdaterte klimamål til FN. Kun tre land gjorde den jobben!

Mye flotte ord men ingen enighet blant medlemslanda.