Isbjørn

Sist redigert 2020.03.23

Polar bear summer by Josh

Isbjørnen ble tidlig adoptert av klimaforkjemperne med Al Gore i spissen.
På begynnelsen av 2000 tallet ble det forespeilet senarier hvor isbjørnene snarlig ville dø ut blant annet pga issmelting, havnivåstigning og mangel på mat. I sin mye omtalte film fra 2007 hevdet Gore at isbjørnene ville dø ut i løpet av kort tid. Populasjonen av isbjørn var på dette tidspunktet beregnet til 5-6000 eksemplarer.


Mange husker sikkert oppslaget som gikk i alle medier om den utmagrede isbjørnen.

Den syke isbjørnen

Det ble hevdet at dette skyldtes menneskeskapt global oppvarming. Til og med national geographic kjørte historien på sin forside, men de måtte senere dementere hele historien da den viste seg å være falsk.
Den isbjørnen var syk og i ferd med å dø en naturlig død.

En av verdens fremste eksperter på isbjørner er https://susancrockford.com/ Hun har jobbet ved University of Victoria i Kanada i mange år og var også i mange år medforfatter i klimapanelets rapporter.

Hun har forfattet et stort antall studier som imøtegår alle skremsler om at isbjørnene er i ferd med å dø ut.
Som takk for at hun står opp i mot skremselspropagandaen er hun blitt degradert i jobben sin ved universitet og er ikke lenger medforfatter av klimapanelets rapporter. Hun er også under sterke angrep fra propagandist-ene pga sine publikasjoner.

En studie fra 2018 viser at det kan være så mange som 29000 isbjørner i arktis.

Isbjørner i solnedgang