Istid

Jordens nordre halvkule har gjennom tidene hatt flere istider.

Isdekke over Skandinavia ved siste istid.
Klikk på bildet for en video som viser istidene gjennom historien.

Isdekkets tykkelse var omtrent 3000 – 4000 meter tykt. Iskappa lå helt ned til de nordre deler av Tyskland og over det meste av de Britiske øyene.

Vekten av isen presset fastlandet ned og havnivået sto omtrent 125 meter høyere enn den gjør i dag.
Det er årsaken til av vi finner marine fossiler i høyden.

Etter hvert som isen igjen smeltet hever landet seg igjen. I starten hevet landet seg 75mm i året. Denne hevingen var størst i begynnelsen av issmeltingen og perioden varte i rundt 2000 år. Når isen over det vi kjenner som fastlandet i dag smeltet sank farten i landhevinga seg til 25mm i året og fortsetter å avta. Nå har vi en landheving på rundt 5mm i året og det er beregnet at dette vil fortsette i 10000 år til.

Landhevingen er forskjellig fra sted til sted i landet vårt,

Sted ca millimeter pr år
Trysil 6,7
Oslo 5,1
Trondheim 4,2
Bergen 1,5
Kristiansand 1,8

Dette er absolutt landheving. Landheving målt i forhold til havnivå er ca 1,8 mm lavere grunnet havnivåstigning.