IPCC Den ubehagelige sannhet

 • Det finnes ingen fagfellevurdert artikkel i et vitenskapelig tidsskrift som dokumenterer menneskeskapte klimaendringer etter utslipp av CO2.
 • Klimasaken bygger på en hypotese som ikke er testet mot observasjoner.
 • 2-gradersmålet er tatt rett ut av lufta, uten vitenskapelig dokumentasjon. Dette ble gjort av politikerne under COP15-klimatoppmøtet i København i 2009, men først formelt vedtatt på COP16-klimatoppmøtet i Cancun året etter.
 • Hockey-kølla til M. Mann ble avslørt og forkastet. Her var det svært mangelfulle grunnlagsdata og feilaktig statistikk som alene ugyldiggjorde forskningen. Forskerne McKitrick og McIntyre var sentrale i å avsløre denne vitenskapelige uetterrettelighet.
 • Lederen i FNs klimapanel R. Pachauri fremhevet hele tiden hvilke fremragende forskere, verdens fremste, de hadde i sin stab. Ved nærmere granskning viste det seg at de hadde forfattere som ikke var ferdig med utdannelsen og helt uten forskererfaring.
 • Pachauri la også stor vekt på at bare referee-behandlede artikler ble brukt som referanser. Derfor ble det oppstyr da et naturmagasin dukket opp som referanse. Mer oppstyr ble det da ble påvist at en påstand om oppvarming i Antarktis var hentet fra en bruksanvisning for Arktiske støvler.
 • I 1995-utgaven av rapportene beskrev IPCC problemet med malaria som følge av klimaendringer. Her viste det seg at «malariaeksperten» slett ikke var ekspert på malaria.
 • I arbeidet med hovedrapportene ble det skrytt av at opp mot 2000 forskere deltok. De regnet da med alle forskerne som hadde levert kommentarer i høringsrunden! De endte opp på rundt 100 forfattende forskere. Dette sier mye om kvalitetssikring og vitenskapelig bevissthet i IPCC.
 • I arbeidet med innkomne kommentarer ble det avdekket at merknader som gikk på tvers av IPCCs meninger i stor grad ble forkastet. Dette ble påpekt i den evalueringen som måtte komme.
 • Filmen til Al Gore «Den ubehagelige sannheten» endte i retten i GB, da den skulle benyttes i skoleverket til undervisning. Det ble bestemt at den kunne benyttes, dersom det fulgte med en omtale av feil og mangler! I Norge sendte myndighetene den rett til skolene uten forbehold.
 • I siste rapport (AR6) fremgår at IPCC legger inn total mengde CO2 (410 ppm) i klimamodellene og ikke bare den fossile menneskeskapte delen (3 – 4 %). Dette er høyst oppsiktsvekkende, når det er menneskelig påvirkning de er ute etter.
 • Kloden vår er full av undersjøiske vulkaner, med utslipp av varme og CO2. Ytterligere et ukjent forhold som bidrar til manglende oversikt over klimasystemet.
 • Etter den store El Nino i 1998 flatet plutselig global temperatur ut (hiatus). Først i AR5-rapporten i 2013 bekreftet klimaforskerne dette fenomenet, etter først å ha ment at varmen forsvant ned i dyphavet, uten god forklaring, uten observasjoner og uten å vise til noen fysisk mekanisme.
 • I forbindelse med utslipp av fossilt CO2 i atmosfæren ropes det om forurensning, ja nærmest giftig utslipp. De som kjenner fotosyntesen vet at CO2 trengs i all plantevekst. Vi mennesker puster ut ca. 0.4 tonn CO2/år og gartnerne pumper inn 1200 -1600 ppm CO2 i drivhusene for å øke veksten.
 • NIPCC er motpol til IPCC, med naturvitenskapen uten politisk kontroll. De samler i sine rapporter tusener av vitenskapelige artikler som IPCC i stor grad utelater i sine rapporter.
 • Hvor er den vitenskapelige klimadebatten? Det er kjent at BBC utelukker all kritikk av IPCC, og NRK gjør det samme med henvisning til falsk balanse. Klimaforskerne her hjemme nekter å møte motstandere til debatt, og mye tyder de er redde for å møte kritikere.