CO2

Sist redigert 2020.03.23

CO2 nivået på planeten har økt med rundt 133 ppm siden 1750 og er pr mars 2020 414ppm. Det er beregnet at den menneskelige delen av dette er ca 5,2% eller 6,9 ppm. På 270 år!

Atmosfærens sammensetning


Den allment benyttede målestasjonen på Manua Loa er benyttet for å rapportere nivået i atmosfæren siden 1959. Det kan stilles spørsmålstegn ved riktigheten av målingene siden det er en aktiv vulkan som årlig slipper ut 3,3 millioner tonn CO2 snaut 5 mil fra målestasjonen.

Nivået av co2 er ikke statisk, det endrer seg gjennom døgnet, fra måned til måned og fra sted til sted.
Bildet nedenfor viser verdier hentet ut fra uradmonitor.com den 23. mars 2020. Og det er tydelig store lokal variasjoner av CO2 nivået.

CO2 nivå på målestasjoner i europa 23.03.2020

Grafen nedenfor viser co2 nivået på Nykirke gjennom 2022.

[live-weather-station-graph mode=’yearly’ type=’line’ template=’neutral’ data=’inline’ color=’self’ label=’simple’ interpolation=’linear’ timescale=’auto’ valuescale=’auto’ guideline=’standard’ height=’300px’ periodtype=’fixed-year’ periodvalue=’2022-01-01:2022-12-31′ device_id_1=’70:ee:50:19:9f:12′ module_id_1=’70:ee:50:19:9f:12′ measurement_1=’avg:co2′ line_mode_1=’line’ dot_style_1=’none’ line_style_1=’solid’ line_size_1=’regular’]
Satelittbasert global temperaturmåling de siste 41 årene viser en global økning av temperaturen på 0,56 grader celsius.

Det blir fra mange hold hevdet av økt co2 = økt global temperatur men det er fremdeles en hypotese.

Og den som påstår at co2 hypotesen er bevist utfordres herved til å navngi disse fagfellevurderte og etterprøvde forskningsresultatene.

Det som derimot er av stor betydning er behovet for større matproduksjon i årene framover da befolkningsveksten på planeten fortsetter å øke.
Matproduksjon krever jevn tilgang på co2, ikke mindre og de optimale nivåene som blir benyttet i drivhus er mellom 1100 og 1300 ppm for at fotosyntese og vekstvilkår skal være best. ( Den menneskelige utpust har et nivå på 38000ppm og ingen har omkommet av den grunn. )

Ved å forfølge det imaginære co2 trollet med co2 fangst, lagring eller reduksjon fratar vi definerte u-land maten på bordet og muligheten for den samme økte levestandarden vi selv har fått.
Troen på at kjøp av grønne sertifikater, klimakvoter og subsidiering i milliardklassen av “grønn” teknologi og regnskog skal gi en kjøligere planet er i beste fall naiv.