Golfstrømmen

Sist redigert 2020.03.16

Et viktig element til klimaet vi har på den nordre halvkule er golfstrømmen. Som en del av verdens hav sirkulerer den med varmt vann nordover fra Mexicogulfen før den synker ned i dypet mellom Norge og Grønland.
Turen nordover er ca 10.000 kilometer og med en gjennomsnittshastighet på 1,5 meter i sekundet tar turen opp til oss omtrentlig 11 – elleve år.

Slik sirkulerer havstrømmene.

Temperaturendringer i golfstrømmen påvirker klimaet på den nordre halvkule. Men det er ingen endring som vil skje over natten, det vil ta mange år.
Det er observert at hastigheten i golfstrømmen går ned men hvilken påvirkning det vil ha for klimaet her oppe i nord er usikkert.