Jordens magnetfelt

Planeten har to geografiske og to magnetiske poler. De geografiske er rimelig statiske men de magnetiske endrer seg. Historisk har de magnetiske polene byttet plass og virkningen dette har på planeten er ikke særlig kjent vitenskap.

Slik ser de magnetiske polene og deres magnetfelt ut «til vanlig»:

Spesielt den magnetiske nordpolen flytter seg raskt.

Planetens magnetfelt er enorme og påvirker alt fra hjelpemidlene vi benytter til navigasjon og innstråling fra verdensrommet.

Forskerne diskuterer i hvilken stor grad magnetfeltene påvirker klimaet vårt.

Ser man på de forholdsvis store klimaendringene vi opplever i sammenheng med den raske endringen av planetens magnetfelt er det naturlig å trekke konklusjonen at det har en sammenheng.