Global oppvarming

Temperatur = 58.28 °F
Avvik = 1.08 °F ,gjeldende globale temperaturavvik fra 30 års globalt gjennomsnitt
By hvor siste målestasjon er avlest= North Battleford
Land = Canada
Antall målestasjoner avlest siste time= 62427