Global oppvarming

Temperatur = 57.55 °F
Avvik = 0.34999999999999 °F ,gjeldende globale temperaturavvik fra 30 års globalt gjennomsnitt
By hvor siste målestasjon er avlest= Zurich-Kloten
Land = Switzerland
Antall målestasjoner avlest siste time= 62143