IPCC – Klimapanelet

Sist redigert 2020.03.23

Dette er det opprinnelige mandatet til gruppen;
Det internasjonale panelet for klimaendringer (IPCC) ble etablert av Verdens Meteorologiske Organisasjon og FNs Miljøprogram (UNEP) i 1988 for å vurdere vitenskapelig, teknisk og sosioøkonomisk informasjon som er relevant for å forstå menneskeskapte klimaendringer, dens potensielle virkninger og alternativer for tilpasning og begrensning.

Klimapanelet (ipcc) er en politisk sammensatt gruppering fra alle FNs medlemsland. Samtlige dokumenter som panelet offentliggjør skal medlemslandene ha behandlet slik at ingen forplikter seg til noe som helst.
IPCC utfører ikke egen forskning. De overvåker heller ikke klima eller relaterte fenomener selv. Panelet vurderer i stedet publisert litteratur, inkludert fagfellevurdert og ikke fagfellevurderte tekster.
Spesielt det siste viser at rapporter og uttalelser i regi av klimapanelet må leses med et kritisk blikk. eg; den berømte hockeystick grafen og “homogeniserte” landbaserte temperaturmålinger.