IPCC – Klimapanelet

Sist redigert 2020.03.23

Dette er det opprinnelige mandatet til gruppen;
Det internasjonale panelet for klimaendringer (IPCC) ble etablert av Verdens Meteorologiske Organisasjon og FNs Miljøprogram (UNEP) i 1988 for å vurdere vitenskapelig, teknisk og sosioøkonomisk informasjon som er relevant for å forstå menneskeskapte klimaendringer, dens potensielle virkninger og alternativer for tilpasning og begrensning.

Klimapanelet (ipcc) er en politisk sammensatt gruppering fra alle FNs medlemsland. Samtlige dokumenter som panelet offentliggjør skal medlemslandene ha behandlet slik at ingen forplikter seg til noe som helst.
IPCC utfører ikke egen forskning. De overvåker heller ikke klima eller relaterte fenomener selv. Panelet vurderer i stedet publisert litteratur, inkludert fagfellevurdert og ikke fagfellevurderte tekster.
Spesielt det siste viser at rapporter og uttalelser i regi av klimapanelet må leses med et kritisk blikk. eg; den berømte hockeystick grafen og “homogeniserte” landbaserte temperaturmålinger.

Noen kommentarer om gruppens uttalelser:

Dr. Andrew Lacis, klimatolog vid NASA och “IPCC contributor”: “There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.”

Dr. Philip Lloyd, sydafrikansk kärnfysiker och kemiingenjör, har varit “co-coordinating lead author” för IPCC: “I am doing a detailed assessment of the UN IPCC reports and the Summaries for Policy Makers, identifying the way in which the Summaries have distorted the science. I have found examples of a Summary saying precisely the opposite of what the scientists said.”

Dr Niel Hutton, geolog, tidigare ”District Geologist for Northwest Territories and the Arctic islands” i Kanada: “In an extraordinary move last spring the IPCC released the 21-page SPM [Summary for Policymakers] for the Fourth Assessment Report (2007) more than three months ahead of the 1,600-page scientific report. This was to ensure that the scientific report was consistent with the SPM. In other words, the science was not to conflict with the politics. […] Most of the statements of the SPM are unproven assumptions, and a review of the literature on the basis of a truly multidisciplinary approach involving physics, geology, history and archaeology leads to much different conclusions.”