El-biler er ikke så klimavennlige?

Elbiler genererer små lokale utslipp, men derimot er utslippene store i produksjon. Det er fremstillingen av batteriene som genererer mesteparten.

Først etter 78.000 km slipper elbilen ut mindre CO2 enn naboens bensinbil, skriver TV2.

Reglene blir strengere og bilprodusenter jobber for å omstille seg. Det har ført til en stor vekst i antall produserte hybridbiler og elbiler. Det reduserer utslippene lokalt, men globalt er situasjonen annerledes. Det er produksjon av batteriene er svært forurensende, og lading av biler bidrar også til utslipp, om strømmen kommer fra fossilt brensel.

Som eksempel brukes elbilen Polestar 2. Ved å produsere den vil det gi et utslipp på 26 tonn CO2, i motsetning til Volvo XC40 som under produksjon slipper ut kun 14 tonn CO2. For å innhente dette gapet må elbilen kjøre 78.000 kilometer.

Tallene tar utgangspunkt i en livsløpsanalyse, som omfatter utslipp fra materialproduksjon, bilproduksjon og logistikk, bilens bruksfase og avhending.

Les også: Forskere mener Norge bruker «hundrevis av milliarder» på klimatiltak som virker mot sin hensikt og gir økte CO2-utslipp

Tallet 78.000 kilometer gjelder kun bruk i Europa. Globalt må elbilen kjøre 112.000 kilometer, før den genererer lavere utslipp enn fossilbiler. Om man kun lader med vindkraft, går tallet ned til 50.000 kilometer.