Det globale temperatur problemet

I de fleste medier kan vi se påstanden om at den globale temperaturen er økt med over 1°C ifht førindustriell tid. Men er det et riktig bilde av klodens feber? Mye tyder på at benyttede måledata er for høye.

I 2009 ble plasseringen av 860 av 1221 landbaserte målestasjoner tilhørende amerikanske NOAA, kontrollert og dokumentert. 89% av nevnte stasjoner, som bla måler temperatur, bryter med NOAAs egne retningslinjer (punkt 3.1) for hvor og hvordan slike målestasjoner skal settes opp.
Amerikanske myndigheter har godkjent rapporten og dens innhold. GAO ( Government Accountability Office ) skriver bla;
«NOAA does not centrally track whether USHCN stations adhere to siting standards and the requirement to update station records, and it does not have an agencywide policy regarding stations that do not meet its siting standards.
NOAA påstår, dog uten å fremlegge dokumentasjon, at de har korrigert måleverdiene for disse stasjonene.

Resultatet er at avleste temperaturmålinger er for høye og gir et ukorrekt bidrag til grunnlaget for globale temperaturmålinger. Målestasjoner som er plassert ihht nevnte retningslinjer gir kun halvparten av den påståtte temperaturøkningen i USA.

Nå i 2022 ble stasjonene, det kontrollerte antallet er nå oppe i 1007, kontrollert på nytt. Resultatet er enda mer nedslående enn tidligere da antallet stasjoner som gir for høye måleverdier nå er hele 96%.

Bildet er hentet fra surfacestation.org
Så mange som 64.4% (oransje punkter på kartet over) av stasjonene gir opp til 5% for høye måleresultater.

Satellittbaserte målinger viser derimot at pausen i global oppvarming fortsetter.

Graf hentet fra; https://wattsupwiththat.com/2022/08/02/the-new-pause-lengthens-to-7-years-11-months/

Når amerikanske måleresultater går for å være «de beste i verden» kan det vel settes veldig store spørsmålstegn ved korrektheten til andre lands bidrag i den globale databasen for måleverdier av temperatur.