Klima informasjon

IPCC – – Konsensus – – Parisavtalen – – CO2 – – Temperatur – – Istid

IPCC Dette er det opprinnelige mandatet til gruppen
Det internasjonale panelet for klimaendringer (IPCC) ble etablert av Verdens Meteorologiske Organisasjon og FNs Miljøprogram (UNEP) i 1988 for å vurdere vitenskapelig, teknisk og sosioøkonomisk informasjon som er relevant for å forstå menneskeskapte klimaendringer, dens potensielle virkninger og alternativer for tilpasning og begrensning.
IPCC utfører ikke originalforskning, og overvåker heller ikke klima eller relaterte fenomener selv. I stedet vurderer den publisert litteratur, inkludert peer-reviewed og non-peer-reviewed kilder. Spesielt det siste viser at de uten blygsel benytter seg av kvasiforskning for å produsere sine rapporter. IPCC / klimapanelet har siden starten i 1988 lagt frem mangfoldige spådommer /skremsler om hva som skulle ha skjedd om alt fra issmelting, havnivåstigning, tørke, uvær, temperatur, co2, osv osv, absolutt ingen av dem har truffet. Det er skremmende å se hvor dårlig det står til med undersøkende journalistikk når en ser samtlige av gammelmedia uhemmet har kastet seg på propaganda / hysteriet. Alt som på en eller annen måte kan benyttes i opphausingen av klimaskremslene, reelt eller ikke, får krigstyper på førstesiden. Det som er viktig å huske er at panelet er en politisk sammensatt gruppering fra alle medlemsland. Samtlige dokumenter som panelet legger frem skal alle medlemsland mene noe om slik at ingen forplikter seg til noe som helst. Hvert medlemsland melder inn sitt ønskede mål for CO2 utslipp i løpet av hhv 2030 og 2050, men feiler det enkelte land ifht egen målsetting er dette uten konsekvenser av noe slag.