Global middeltemperatur

Global middeltemperatur = 58.28°F / 14°C
Temperatur avvik siste 12 mnd mot snitt siste 30 år = 1.08°F / 0.1°C
Sted hvor siste målestasjon er avlest= Campo Grande i Brazil
Antall målestasjoner avlest siste time = 81685

Beregner den nåværende globale gjennomsnittstemperaturen på jorden.
Det benyttes måledata fra disse mest benyttede datakildene;
NOAA Global METARs
NOAA One-Minute Observations (OMOs)
NBDC Global Buoy Reports
MADIS Mesonet Data

Måledataene er ujusterte overflatetemperaturer. Den nåværende temperaturen er 12 måneders gjennomsnitt sammenlignet med 30 års gjennomsnitt. Nye observasjoner legges inn hvert minutt og siden oppdateres deretter.

2015 gjennomsnitt : 0.54 °C under normal
2016 gjennomsnitt : 0.27 °C under normal
2017 gjennomsnitt : 0.26 °C under normal
2018 gjennomsnitt : 0.74 °C under normal
2019 gjennomsnitt : 0.36 °C under normal
2020 gjennomsnitt : 0.00 °C under normal
2021 gjennomsnitt : 0.11 °C under normal
2022 gjennomsnitt : 0.26 °C under normal

Prosessen er som følger:

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

Kilde: https://temperature.global
Oversatt til Norsk av OGD, 27. juni 2023