Global middeltemperatur

Temperatur, snitt av siste 12 mnd ifht snitt av siste 30 år14.09 °C
Endring siste 30 år0.04 °C
Lokasjon for siste målepunktSoyo
LandAngola
Antall målestasjoner siste time70978
Tidspunkt siste avlesing27.9.2023 , 10:57

Beregner den nåværende globale temperaturen på jorden. Den bruker ujusterte overflatetemperaturer. Den nåværende temperaturen er 12 måneders gjennomsnittlig overflatetemperatur over de siste 12 månedene sammenlignet med 30 års gjennomsnitt. Nye observasjoner legges inn hvert minutt og siden oppdateres deretter.

2015 gjennomsnitt : 0.54 °C under normal
2016 gjennomsnitt : 0.27 °C under normal
2017 gjennomsnitt : 0.26 °C under normal
2018 gjennomsnitt : 0.74 °C under normal
2019 gjennomsnitt : 0.36 °C under normal
2020 gjennomsnitt : 0.00 °C under normal
2021 gjennomsnitt : 0.11 °C under normal
2022 gjennomsnitt : 0.26 °C under normal

Data kilder

NOAA Global METARs
NOAA One-Minute Observations (OMOs)
NBDC Global Buoy Reports
MADIS Mesonet Data

Prosessen er som følger:

Kilde: https://temperature.global
Oversatt til Norsk av OGD, 27. juni 2023