Klima informasjon

Parisavtalen CO2 Temperatur Istid

IPCC opprinnelig

Dette er det opprinnelige mandatet til gruppen;

Det internasjonale panelet for klimaendringer (IPCC) ble etablert av Verdens Meteorologiske Organisasjon og FNs Miljøprogram (UNEP) i 1988 for å vurdere vitenskapelig, teknisk og sosioøkonomisk informasjon som er relevant for å forstå menneskeskapte klimaendringer, dens potensielle virkninger og alternativer for tilpasning og begrensning. IPCC utfører ikke originalforskning, og overvåker heller ikke klima eller relaterte fenomener selv. I stedet vurderer den publisert litteratur, inkludert peer-reviewed og non-peer-reviewed kilder.

Det som er viktig å huske er at panelet er en politisk sammensatt gruppering fra alle medlemsland. Samtlige dokumenter som panelet legger frem skal alle medlemsland mene noe om slik at ingen forplikter seg til noe som helst.

Alt er løselige fremtidige mål, uten konsekvens av noe slag.

97% konsensus

Slik ble et av historiens største matematiske svindelresultat konstruert;
Populartechnology.net
has posted e-mails from John Cook's Skeptical Science website concerning what Cook calls "The Consensus Project" or TCP. The e-mails, from early 2012, reveal the huge promotional campaign Cook was rolling out to publicize the consensus study - before he had even done the study. It is also evident from the e-mails that Cook knew he was cooking the data to reach a preconceived conclusion. In his "Introduction to TCP" e-mail of January 19, 2012, Cook explains to team members:

It's essential that the public understands that there's a scientific consensus on AGW [anthropogenic (man-made) global warming]. So Jim Powell, Dana and I have been working on something over the last few months that we hope will have a game changing impact on the public perception of consensus. Basically, we hope to establish that not only is there a consensus, there is a strengthening consensus. Deniers like to portray the myth that the consensus is crumbling, that the tide is turning.

Parisavtalen

Dette er i korthet innholdet i avtalen som ble inngått i Paris desember 2015:

"Paris-avtalens langsiktige mål er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2 ° C over pre-industrielle nivåer; og å begrense økningen til 1,5 ° C, da dette ville redusere risikoen og effektene av klimaendringer vesentlig."

Så var det unntakene da;
"No mechanism forces a country to set a specific target by a specific date."
På godt norsk: intet land forplikter seg til noe som helst.

I tillegg sier avtalen ingenting om hvilke land som er "u-land" og disse utviklingsland er unntatt fra å sette noen mål frem til 2030. Forstå det den som kan men blant utviklingslandene finner man også Kina og India, disse to landene står for ca 34% av alle klimagassutslippene.

Utslipp fra fly og skip er unntatt fra avtalen.
Når man vet at et eneste av verdens største containerskip slipper ut like mye klimagasser som 50 millioner biler per år blir Norges bidrag til utslippene som en fjert i en storm å regne.

CO2

Alt liv på kloden er avhengig av en ting for fortsatt eksistens og det er tilgang på CO2.

Intet CO2 - intet liv, så enkelt er det.

Man regner år 1750 som starten på den industrielle perioden, da var co2 nivået ca. 277ppm.
I dag ( mai 2019 ) er nivået på 415ppm dvs en økning på 138 ppm. Forskerne er enige om at menneskeheten står for 5% av økningen, dvs ca. 7-8 ppm.
Selv med denne økningen på 138 ppm har den globale temperaturen økt med kun mellom 0.3 - 0.6°C.

Alle klimaaktivister gjør dette om til skremselspropaganda og sier at nå må utslippene av CO2 ned.


Global oppvarming ?

Global middeltemperatur siste 30 år var pr. mai 2019: +0.32°C

Grafen er hentet fra Dr. Roy Spencer nettside som er den mest anerkjente forskeren på global temperatur.

Iskjerneboring fra 3000 meters dybde på Grønlandsisen viser store temperaturvariasjoner over korte tidshorisonter.

Temperaturtrenden over de siste 10000 årene er nedadgående.Detsamme ser vi fra iskjerneboringen i Antarktis nedenfor.Istid

Dette er forskernes bilde av ismassenes utbredning under den siste istid.
Den siste istids maksimum var for ca 21000 år siden. Havnivået var etter det forskerne har funnet ut ca. 125 meter lavere enn den er i dag.

Istykkelse under den siste istiden.
Arrogant og ignorant er den som hypoteser ikke vil diskutere...